fbpx

תקנון

תקנון האתר:

הצעת רכשה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים:

 1. כללי.
  • כל המבצע פעולה, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2  רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את בון פט bon pet כלפי מבצע הפעולות באתר.

1.3  בעלת האתר הינה בון פט ע.פ 203117528 מדלית אל כרמל רחוב 2 בית 6, ת.ד 2198, מיקוד 3005600

1.4   בון פט bon pet שומרת על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5  “הגולש”: הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבל השירות כולם יחד נכתבים “גולש” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

 

 1. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1  האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: האתר) המופעל ובבעלות בון פט bon pet .

האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים(כגון: מזון לכלב, מזון לחתול, מזון לגורים, מזון רפואי, מזון למכרסמים, מזון לציפורים, מזון לדגים, תוספי תזונה לכלב ולחתול, הדברה לכלב, הדברה לחתול, כלובים, שירותים, מנשאים, חטיפים לכלב, עצמות, שימורים לכלב, שימורים לחתול, חטיפים לחתול, מלונות, כלובי טיסה, מיטה לכלב, מיטה לחתול, ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

 1. הזכות לרכוש מוצרים באתר.

3.1  רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2 בון פט bon pet רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בון פט bon pet  רשאית למנוע מהגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1 במידה והוא מוסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.2.2 במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבון פט bon pet או בצדדים שלישיים שלה.

3.2.2 אם כרטיס האשראי שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. המוצרים המוצגים באתר.

4.1  באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

4.2  בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר.

4.3  במידה וישנו קישור(“לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא בון פט bon pet באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4  בון פט bon pet  עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי, במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון.

במקרה זה בון פט bon pet שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב, לחילופין רשאית בון פט bon pet להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן, במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש, אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחוייב. מימשה בון פט bon pet את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה , תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה, יותר וכיו”ב.

4.5  כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של בון פט bon pet

 1. רישום באתר.

5.1  בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת מלאה.

5.2  על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחוייב להזמין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף מבון פט bon pet .

5.3  על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד, עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יכול לבצע את הרכישה.

5.4  בון פט bon pet מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5  לבון פט bon pet שומרה הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים, הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק.

בון פט bon pet רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לבון פט bon pet ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6  כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי, במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי בון פט bon pet או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי בון פט bon pet

 1. רכישת מוצר

6.1  בון פט bon pet מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

6.2  בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה בון פט bon pet שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסויימים.

6.3  תנאי מקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4  היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקנית המוצר, כמו כן תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה “בהזמנות שלי” כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

 1. אספקת המוצר.

7.1  אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

7.2  זמן אספת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע

(ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.3  משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של בון פט bon pet .

7.4  מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי בון פט bon pet ועל פי שיקול דעתה, לבון פט bon pet  שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחויב בדמי משלוח והוא יכול לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של בון פט bon pet .

7.5  בון פט bon pet או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, וכיו”ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מוכד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

7.6  דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אל אם צוין אחרת על ידי בון פט bon pet .

7.7  בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 1. תשלום.

8.1  המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.

8.2  הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

8.3  חיוב הלקוח יתבצע ע”י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

 1. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

9.1  ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא”ל לבון פט bon pet

(bonpet6@gmail.com)

9.2  בהתאם לחוק להגנת הצרכן התשמ”א-1981 (חוק הגנת הצרכן) רשאי הצרכן לבטל את קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

9.3  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים.

9.3.1 מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/או לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד להחזרתם לעסק (“טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

9.3.2 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

9.3.4 טובין הניתנים להעתקתה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.3.5 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע- הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לבון פט bon pet במקום שהיא מנהלת את עסקיה.

9.3.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית. שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.3.7 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ישוב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח.

10 ביטול מכירות בידי בון פט bon pet

10.1  בון פט bon pet שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

10.1.2 אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

10.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה.

10.1.4  במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה. ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני מכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגש ההצעה / הרוכש, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

10.1.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון.

10.1.6 החברה ו/או המוכר מרשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/ המדויקים של מבצע ההזמנה.

 1. סודיות ופרטיות.

11.1  בון פט bon pet מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה, פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של בון פט bon pet , בון פט לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

11.2  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של בון פט bon pet להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור ביד מבצעי פעולות בלתי חוקיות, אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת בון פט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בון פט.

11.3  בון פט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, בון פט תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

11.4  בון פט שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני ובכתב או בעל פה בכל דבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני בון פט כי אינו מעוניין בכך.

11.5  בון פט לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

11.5.1 אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בבון פט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

11.5.2 אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

11.5.3 אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם בון פט או מי מטעמה.

11.5.4 אם התקבל בידי בון פט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

11.5.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו,בין הלקוח ובין בון פט.

 1. אחריות

12.1  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות והיצרן, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד בון פט לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם,  שמות היצרנים וכיו”ב.

12.2  כל מוצר שנרכש בחנות הינו באחריות של 100% אנחנו אחראים להחליף ולזכות כל מוצר שנמצא פגום או מקולקל עקב פגם במוצר או בלאי לא סביר. פגמים שיתגלו במוצרים עקב שימוש לא נכון או בלאי סביר, יזוכו לפי שיקול דעת החנות.

12.3  בון פט מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12.4  שקי מזון רפואי/ דיאטתי או מוצרי הדברה ניתנים להחזרה / החלפה רק כאשר הם לא נפתחו מעולם, סגורים באריזה מקורית וללא פגם.

 1. אחריות החברה במקרה של אי אספקת המוצר

13.1  מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חילופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה.

13.2  החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

13.3  היה והתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו על ידי החברה (לפי עניין).

13.4  מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

14.הדין שיפוט

14.1  הדין החל על פעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

15 מדיניות משלוחים

משלוחים חינם בהתאם לסכום הקניה ובהתאם לכתובת המשלוח כמפורט בדף ‘מדיניות משלוחים’. יש לציין שאיזורי השילוח והסכומים הזכאים למשלוח חינם יכולים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של בון פט bon pet .

16.מבצעים והנחות.

16.1  הקופון הינו לשימוש חד פעמי ומותנה בהרשמה לאתר בון פט bon pet .

16.2  ניתן לממש את הקופון בהזמנה באתר בון פט בלבד.

16.3  משלוחים חינם ברכישה מעל 200 שח לאחר מימוש ההנחה ובכפוף לתקנון המשלוחים.

16.4  ניתן לאסוף את המוצרים עצמאית בתיאום מראש בכתובת רחוב ראשי 2 בית 6 דלית אל כרמל(בון פט בוויז).

16.5  המבצעים וההנחות כפופים להמצאות המוצרים במלאי.

16.6  אישור הזמנה במייל אינו מבטיח את המצאות המוצרים במלאי.

16.7  ההזמנה תחוייב ותסופק לאחר וידוא המצאותם של המוצרים במלאי.

16.8  אין כפל מבצעים והנחות.

16.9  ט.ל.ח